Beleidsregels bewaren van houtopstanden

Geldend van 22-12-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gooise Meren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels bewaren van houtopstanden
Citeertitel Beleidsregels bewaren van houtopstanden
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp Natuur en milieu
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2020 Actualisatie

24-11-2020

gmb-2020-340184

Onbekend.