Verordening op de heffing en invordering van leges 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Brielle
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van leges 2021
Citeertitel Legesverordening 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 229 van de Gemeentewet
  2. https://wetten.overheid.nl/BWBR0030530/2011-10-15

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021

16-12-2020

gmb-2020-339324

Onbekend.