Besluit van de commissaris van de Koning houdende Volmacht- en machtigingsbesluit personele aangelegenheden commissaris van de Koning Zeeland 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeeland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van de commissaris van de Koning houdende Volmacht- en machtigingsbesluit personele aangelegenheden commissaris van de Koning Zeeland 2021
Citeertitel Volmacht- en machtigingsbesluit personele aangelegenheden commissaris van de Koning Zeeland 2021
Vastgesteld door commissaris van de koning
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Bestuur
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 176 van de Provinciewet
  2. artikel 3:42, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 25, eerste lid, van de Wet op de ondernemingsraden

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 Nieuwe regeling

02-12-2020

prb-2020-9668

20023351