Eerste wijziging verordening elektronische kennisgeving en bekendmaking Valkenburg aan de Geul

Geldend van 19-12-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Valkenburg aan de Geul
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Eerste wijziging verordening elektronische kennisgeving en bekendmaking Valkenburg aan de Geul
Citeertitel Verordening elektronische kennisgeving en bekendmaking Valkenburg aan de Geul
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-2020 Nieuwe regeling

14-12-2020

gmb-2020-337933

Onbekend.