Regeling vervallen per 31-12-2022

Tijdelijke subsidieregeling klimaatadaptieve maatregelen bebouwd gebied Goeree-Overflakkee

Geldend van 01-01-2021 t/m 30-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Goeree-Overflakkee
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Tijdelijke subsidieregeling klimaatadaptieve maatregelen bebouwd gebied Goeree-Overflakkee
Citeertitel Tijdelijke subsidieregeling klimaatadaptieve maatregelen bebouwd gebied Goeree-Overflakkee
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Goeree-Overflakkee/371474/CVDR371474_3.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 31-12-2022 nieuwe regeling

15-12-2020

gmb-2020-336981

Z-20-125757/123733