Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Overbetuwe houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening gemeente Overbetuwe 2021)

Geldend van 02-08-2021 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Overbetuwe
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Overbetuwe houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening gemeente Overbetuwe 2021)
Citeertitel Legesverordening gemeente Overbetuwe 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  4. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
  5. artikel 7 van de Paspoortwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Legesverordening gemeente Overbetuwe 2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-08-2021 01-01-2022 bijlage 1

20-07-2021

gmb-2021-247972

20bwb00076
01-01-2021 02-08-2021 bijlage 1

15-12-2020

gmb-2020-343264

20bwb00076
01-01-2021 01-01-2021 nieuwe regeling

08-12-2020

gmb-2020-334258

20rb000147