Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westland houdende regels omtrent de heffing en de invordering van marktgelden (Verordening Marktgelden Westland 2021)

Geldend van 13-12-2020 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Westland
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westland houdende regels omtrent de heffing en de invordering van marktgelden (Verordening Marktgelden Westland 2021)
Citeertitel Verordening Marktgelden Westland 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Marktgelden Westland 2020. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-12-2020 01-01-2022 nieuwe regeling

08-12-2020

gmb-2020-328892

Onbekend.