Regeling vervallen per 31-12-2021

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m 30-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Hendrik-Ido-Ambacht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2021
Citeertitel Verordening rioolheffing 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228a van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 31-12-2021 Nieuwe regeling

07-12-2020

gmb-2020-328119

Onbekend.