Provinciale Adviescommissie Sociale Agenda Drenthe 2020-2023

Geldend van 15-07-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Provinciale Adviescommissie Sociale Agenda Drenthe 2020-2023
Citeertitel
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie, maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 82, tweede lid, van de Provinciewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-2023 wijziging artikel 2 en bijlage 1

04-07-2023

prb-2023-7694

2023000923
11-12-2020 15-07-2023 nieuw reglement

08-12-2020

prb-2020-9296

2020002500