Verordening commissie straatnaamgeving gemeente Westerkwartier 2020

Geldend van 11-12-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Westerkwartier
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening commissie straatnaamgeving gemeente Westerkwartier 2020
Citeertitel Verordening commissie straatnaamgeving gemeente Westerkwartier 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 84 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-12-2020 nieuwe regeling

02-12-2020

gmb-2020-325070

Onbekend.