Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Tytsjerksteradiel houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening 2021)

Geldend van 09-12-2020 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Tytsjerksteradiel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Tytsjerksteradiel houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening 2021)
Citeertitel Legesverordening 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021. Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-12-2020 01-01-2022 nieuwe regeling

12-11-2020

gmb-2020-322645

Z2020-08559