Regeling aanpak schades kanaal Almelo-De Haandrik

Geldend van 08-02-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Overijssel
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Regeling aanpak schades kanaal Almelo-De Haandrik
Citeertitel Regeling aanpak schades kanaal Almelo-De Haandrik
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-02-2024 hoofdstuk 4A, artikel 1.1, 1.2, 1.2a, 1.5, 1.6, 2.2, 4a.1, 4a.2, 4a.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, toelichting

19-12-2023

prb-2024-1574

2023-066383
02-04-2022 08-02-2024 artikel 3.5, 5.2, 5.3, toelichting

22-03-2022

prb-2022-3753

2022/0055765
02-11-2021 02-04-2022 Artt. 1.1, 1.5, 2.2a, 3.1, 3.6, hfd. 5 en toelichting

26-10-2021

prb-2021-10154

2021/0227645
03-12-2020 02-11-2021 nieuwe regeling

03-11-2020

prb-2020-8967

2002/0279921