Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Langedijk houdende regels omtrent coördinatie (Coördinatieverordening gemeente Langedijk)

Geldend van 01-12-2020 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Langedijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Langedijk houdende regels omtrent coördinatie (Coördinatieverordening gemeente Langedijk)
Citeertitel Coördinatieverordening gemeente Langedijk
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2020 01-01-2024 nieuwe regeling

17-11-2020

gmb-2020-314000

Nr. AVV20-xxx