Regeling vervallen per 01-01-2024

Besluit van gedeputeerde staten houdende het instellen van de Stikstofbank

Geldend van 07-07-2021 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeeland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van gedeputeerde staten houdende het instellen van de Stikstofbank
Citeertitel Stikstofbank
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp Milieu
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 2.2 van de Wet natuurbescherming
  2. artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Intrekking in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-2021 01-01-2024 Titel en art. 1 met toelichting

29-06-2021

prb-2021-5219

58846
01-12-2020 07-07-2021 nieuwe regeling

24-11-2020

prb-2020-8854

20036410