Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Delft houdende regels omtrent het verlenen van subsidies (Algemene subsidieverordening gemeente Delft)

Geldend van 28-11-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Delft
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Delft houdende regels omtrent het verlenen van subsidies (Algemene subsidieverordening gemeente Delft)
Citeertitel Algemene subsidieverordening gemeente Delft
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 4:21 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Algemene subsidieverordening gemeente Delft 2018.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-11-2020 nieuwe regeling

19-11-2020

gmb-2020-311667

Onbekend.