Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent de heffing en invordering van aanlegrechten uitweg (Verordening aanlegrechten uitweg Sittard-Geleen 2021)

Geldend van 26-11-2020 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Sittard-Geleen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent de heffing en invordering van aanlegrechten uitweg (Verordening aanlegrechten uitweg Sittard-Geleen 2021)
Citeertitel Verordening aanlegrechten uitweg Sittard-Geleen 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Sittard-Geleen/639451/CVDR639451_1.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021. Deze regeling vervangt de Verordening aanlegrechten uitweg Sittard-Geleen 2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-11-2020 01-01-2022 nieuwe regeling

12-11-2020

gmb-2020-310088

Onbekend.