Uitvoeringsregels maatschappelijke ondersteuning Drechterland 2020

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Drechterland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Uitvoeringsregels maatschappelijke ondersteuning Drechterland 2020
Citeertitel Uitvoeringsregels maatschappelijke ondersteuning Drechterland 2020
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn, algemeen
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2017 Gemeente Drechterland Beleidsregels gebruikelijke, Beleidsregels gebruikelijke hulp gemeente Drechterland 2018

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020 Nieuwe publicatie

10-11-2020

gmb-2020-308007

858178a