Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten (Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Beekdaelen 2021)

Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Beekdaelen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten (Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Beekdaelen 2021)
Citeertitel Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Beekdaelen 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening lijkbezorgingsrechten 2018 van 8 november 2017 van de voormalige gemeente Nuth, de verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Onderbanken van 29 maart 2012 en de verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Schinnen 2014. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 01-01-2022 nieuwe regeling

10-11-2020

gmb-2020-306856

Onbekend.