Beleidsregels gehandicaptenparkeren

Geldend van 20-11-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Groningen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels gehandicaptenparkeren
Citeertitel Beleidsregels gehandicaptenparkeren
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-11-2020 Nieuw besluit

03-11-2020

gmb-2020-303641

476201-2020