Openstellingsbesluit SNL en SKNL Zuid-Holland 2021

Geldend van 07-04-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Openstellingsbesluit SNL en SKNL Zuid-Holland 2021
Citeertitel Openstellingsbesluit SNL en SKNL Zuid-Holland 2021
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zuid-Holland/298777/CVDR298777_3.html
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zuid-Holland/369692/CVDR369692_7.html
  3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zuid-Holland/465939/CVDR465939_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-04-2022 01-01-2022 bijlage 2

29-03-2022

prb-2022-3944

PZH-2022-800147788
21-10-2021 07-04-2022 artikel 17, 22, 24a, bijlage 2

05-10-2021

prb-2021-9746

PZH-2021-779199421
12-11-2020 21-10-2021 nieuwe regeling

03-11-2020

prb-2020-8293

PZH-2020-749998488