Regeling vervallen per 17-11-2021

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg houdende regels omtrent het Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Culemborg

Geldend van 12-11-2020 t/m 16-11-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Culemborg
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg houdende regels omtrent het Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Culemborg
Citeertitel Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Culemborg
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-11-2020 17-11-2021 nieuwe regeling

27-10-2020

gmb-2020-293242

Regelgevingregister 2020, nr. 1.16.