Beleidsregel Zon provincie Drenthe

Geldend van 26-03-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Beleidsregel Zon provincie Drenthe
Citeertitel -
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 3.8, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening
  2. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-03-2021 wijziging

23-03-2021

prb-2021-2247

2021000515
06-11-2020 26-03-2021 beleidsregel

27-10-2020

prb-2020-8155

2020002009