Regeling vervallen per 01-06-2023

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent de subsidies op de normstellend bestuurlijke prioriteiten: Gendergelijkheid in Werk, Mannenemancipatie, Zichtbaarheid & Pride, Biculturele lhbtiq+, Antidiscriminatie, Inclusief Herdenken en Koloniaal verleden en doorwerking (Subsidieregeling diversiteit en inclusiviteit voor allianties Amsterdam 2021-2023)

Geldend van 01-02-2021 t/m 31-05-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Amsterdam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent de subsidies op de normstellend bestuurlijke prioriteiten: Gendergelijkheid in Werk, Mannenemancipatie, Zichtbaarheid & Pride, Biculturele lhbtiq+, Antidiscriminatie, Inclusief Herdenken en Koloniaal verleden en doorwerking (Subsidieregeling diversiteit en inclusiviteit voor allianties Amsterdam 2021-2023)
Citeertitel Subsidieregeling diversiteit en inclusiviteit voor allianties Amsterdam 2021-2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Amsterdam/419314/CVDR419314_5.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 juni 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2021 01-06-2023 nieuwe regeling

06-10-2020

gmb-2020-286687

Onbekend.