Regeling vervallen per 01-04-2022

Beleidsregel OFGV werkwijze gedogen bij bedrijven in Flevoland en Gooi en Vechtstreek

Geldend van 08-09-2021 t/m 31-03-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Almere
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel OFGV werkwijze gedogen bij bedrijven in Flevoland en Gooi en Vechtstreek
Citeertitel Beleidsregel OFGV werkwijze gedogen bij bedrijven in Flevolan den Gooi en Vechtstreek
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Tijdelijk gedogen bij niet-naleven regels omgevingsrecht in verband met coronasituaties
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-09-2021 01-04-2022 verlengen bestaande beleidsregel

31-08-2021

gmb-2021-304961

geen
31-10-2020 01-04-2021 wijziging beleidsregel

20-10-2020

gmb-2020-282426

geen