Algemene subsidieverordening Texel 2020

Geldend van 06-11-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Texel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene subsidieverordening Texel 2020
Citeertitel Algemene subsidieverordening Texel 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Subsidies
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Uitvoeringsregeling eenmalige bijdrage i.v.m. Corona

Uitvoeringsregeling jaarlijkse subsidie sport 2020

Uitvoeringsregeling jaarlijkse kunst en cultuur 2020

Uitvoeringsregeling subsidie mensen maatschappij 2020

Uitvoeringsregeling subsidie schapenboeten en monumenten 2020

Uitvoeringsregeling eenmalige bijdrage i.v.m. Corona Texelse Culturele ondernemers 2021

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-11-2020 Nieuwe verordening

21-10-2020

gmb-2020-280268

2694778