Uitvoeringsbesluit honden ex artikel 2:57 Algemene plaatselijke verordening

Geldend van 29-10-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Papendrecht
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Uitvoeringsbesluit honden ex artikel 2:57 Algemene plaatselijke verordening
Citeertitel Uitvoeringsbesluit honden
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Papendrecht/643926/CVDR643926_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-10-2020 Nieuwe regeling

14-07-2020

gmb-2020-279412

Onbekend.