Regeling vervallen per 24-10-2020

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent het aanwijzen vangebieden waar bewoners niet in aanmerking kunnen komen voor een bewoners- en bezoekersparkeervergunning

Geldend van 24-10-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 18-07-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Leiden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent het aanwijzen vangebieden waar bewoners niet in aanmerking kunnen komen voor een bewoners- en bezoekersparkeervergunning
Citeertitel Aanwijzingsbesluit Stationsomgeving en historische binnenstad
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Leiden/431011/CVDR431011_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-10-2020 24-10-2020 nieuwe regeling

17-07-2020

gmb-2020-278082

Onbekend.
24-10-2020 18-07-2020 bijlage A

13-10-2020

gmb-2020-278136

20.0497