Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer houdende regels omtrent projectsubsidie voor activiteiten op het gebied van internationale samenwerking (Nadere subsidieregeling Activiteiten Internationale Samenwerking)

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Deventer
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer houdende regels omtrent projectsubsidie voor activiteiten op het gebied van internationale samenwerking (Nadere subsidieregeling Activiteiten Internationale Samenwerking)
Citeertitel Nadere subsidieregeling Activiteiten Internationale Samenwerking
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Deventer/600143/CVDR600143_1.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Nadere subsidieregeling Activiteiten Internationale Samenwerking.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 nieuwe regeling

08-09-2020

gmb-2020-269110

2020-001360