Archiefverordening 2020 gemeente Súdwest-Fryslân

Geldend van 14-10-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Súdwest-Fryslân
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Archiefverordening 2020 gemeente Súdwest-Fryslân
Citeertitel Archiefverordening 2020 gemeente Súdwest-Fryslân
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp beheer archiefbescheiden
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 30, eerste lid, van de Archiefwet 1995
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-10-2020 nieuwe regeling

24-09-2020

gmb-2020-264075

Onbekend.