Verordening van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Regio Rivierenland houdende regels omtrent subsidie voor de Regio Deal Fruitdelta (Subsidieverordening Regio Deal Fruitdelta Rivierenland 2020-2023)

Geldend van 16-10-2020 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Regio Rivierenland
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Verordening van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Regio Rivierenland houdende regels omtrent subsidie voor de Regio Deal Fruitdelta (Subsidieverordening Regio Deal Fruitdelta Rivierenland 2020-2023)
Citeertitel Subsidieverordening Regio Deal Fruitdelta Rivierenland 2020 - 2023
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Regio%20Rivierenland/391832/CVDR391832_5.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervalt met ingang van 1 januari 2024.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-10-2020 nieuwe regeling

14-10-2020

bgr-2020-1030

20.0000995