Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Albrandswaard houdende regels omtrent de afhandeling van klachten

Geldend van 07-11-2014 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Albrandswaard
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Albrandswaard houdende regels omtrent de afhandeling van klachten
Citeertitel Klachtenregeling gemeenteraad en griffie gemeente Albrandswaard 2014
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-11-2014 nieuwe regeling

27-10-2014

De Schakel, 06-11-2014

100440