Besluit van de burgemeester van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent het aanwijzingsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren

Geldend van 09-09-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Westvoorne
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van de burgemeester van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent het aanwijzingsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren
Citeertitel Aanwijzingsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westvoorne/633539/CVDR633539_1.html
  2. artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-09-2020 nieuwe regeling

25-08-2020

gmb-2020-228470

Onbekend.