NOTA INZAKE HET INTREKKEN VAN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN VOOR BOUWWERKEN / GEBOUWEN DIE NIET GEREALISEERD ZIJN

Geldend van 01-02-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-02-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Bernheze
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling NOTA INZAKE HET INTREKKEN VAN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN VOOR BOUWWERKEN / GEBOUWEN DIE NIET GEREALISEERD ZIJN
Citeertitel NOTA INZAKE HET INTREKKEN VAN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN VOOR BOUWWERKEN / GEBOUWEN DIE NIET GEREALISEERD ZIJN
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp Intrekken bouwvergunningen
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2.33, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2020 01-02-2020 Nieuwe regeling

21-01-2020

gmb-2020-221465

1420459