Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk houdende regels omtrent subsidie schakelonderwijs (Subsidieregeling Schakelonderwijs Harderwijk 2020)

Geldend van 28-08-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Harderwijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk houdende regels omtrent subsidie schakelonderwijs (Subsidieregeling Schakelonderwijs Harderwijk 2020)
Citeertitel Subsidieregeling Schakelonderwijs Harderwijk 2020
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:21 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Wet op het primair onderwijs
  3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Harderwijk/609519/CVDR609519_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-08-2020 nieuwe regeling

18-08-2020

gmb-2020-219491

Onbekend.