Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westland houdende regels omtrent compensatie ozb-heffing van sportverenigingen (Subsidieverordening Compensatie ozb-heffing sportverenigingen Westland 2020)

Geldend van 21-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Westland
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westland houdende regels omtrent compensatie ozb-heffing van sportverenigingen (Subsidieverordening Compensatie ozb-heffing sportverenigingen Westland 2020)
Citeertitel Subsidieverordening Compensatie ozb-heffing sportverenigingen Westland 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 156 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-01-2023 artikel 6.1

07-12-2022

gmb-2023-27321

Onbekend.
17-12-2020 01-01-2020 21-01-2023 artikel 4.2

08-12-2020

gmb-2020-332280

Onbekend.
15-08-2020 01-01-2020 17-12-2020 nieuwe regeling

26-05-2020

gmb-2020-209088

Onbekend.