Invorderingsbeleid gemeentelijke belastingen gemeente Beesel

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Beesel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Invorderingsbeleid gemeentelijke belastingen gemeente Beesel
Citeertitel Invorderingsbeleid gemeentelijke belastingen gemeente Beesel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Invorderingswet 1990

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de huidige regeling.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015 nieuwe regeling

03-11-2014

onbekend

Onbekend.