Invorderingsbeleid gemeentelijke belastingen gemeente Beesel

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Intitulé

Invorderingsbeleid gemeentelijke belastingen gemeente Beesel

Artikel 1 Algemeen

Op de invordering van gemeentelijke belastingen zijn de volgende wettelijke bepalingen en regelingen van toepassing:

  • Invorderingswet 1990

  • Leidraad invordering gemeentelijke belastingen (Leidraad) VNG

  • Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen gemeente Beesel

In de hierna volgende artikelen geven we aan waar wij afwijken van voornoemde bepalingen / regelingen c.q. de manier waarop wij het invorderingsbeleid invullen.

Artikel 2 Invulling van optionele bepalingen en keuzes

Op een aantal plaatsen in de leidraad is tekst tussen [vierkante haken] geplaatst. Deze tekst komt overeen met de tekst in de Rijksleidraad. Van deze bepalingen kunnen wij afwijken en ons beleid afstemmen op de situatie in onze gemeente.

Verder zijn een aantal optionele bepalingen opgenomen (aangegeven met: [optioneel]). Als voorbeeld noemen wij de bepalingen over betalingstermijnen, automatische incasso en geautomatiseerde kwijtschelding. Deze bepalingen komen niet in de Rijksleidraad voor.

Voor de invulling van deze optionele bepalingen en keuzes volgen we de Leidraad en aanvullende bepalingen van BsGW.

Artikel 3 Kwijtschelding

Het beleid inzake de kwijtschelding (artikel 26 van de leidraad) hebben we vastgelegd in de kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen gemeente Beesel.

Artikel 4 Inwerkingtreding en Citeertitel

  • 1.

    Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015 en vervangt de huidige regeling.

  • 2.

    Deze regeling wordt aangehaald als: “Invorderingsbeleid gemeentelijke belastingen gemeente Beesel”

Ondertekening