Regeling vervallen per 01-04-2021

Besluit van het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe houdende regels omtrent vrijstelling vergunningplicht watersparen ten behoeve van de Nadere regels subsidie watersparen Waterschap Vallei en Veluwe 2020

Geldend van 04-12-2020 t/m 31-03-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Vallei en Veluwe
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Besluit van het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe houdende regels omtrent vrijstelling vergunningplicht watersparen ten behoeve van de Nadere regels subsidie watersparen Waterschap Vallei en Veluwe 2020
Citeertitel Algemene regel vrijstelling vergunningplicht watersparen ten behoeve van de Nadere regels subsidie watersparen Waterschap Vallei en Veluwe 2020
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Waterschap%20Vallei%20en%20Veluwe/311298/CVDR311298_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-12-2020 01-04-2021 nieuwe regeling

12-11-2020

wsb-2020-13638

Onbekend.
30-07-2020 04-12-2020 nieuwe regeling

29-07-2020

wsb-2020-8728

Onbekend.