Algemene subsidieverordening Den Haag 2020

Geldend van 01-07-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie 's-Gravenhage
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene subsidieverordening Den Haag 2020
Citeertitel Algemene subsidieverordening Den Haag 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp 4/2020
Externe bijlagen exb-2023-31676

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2023 Art. 3

08-06-2023

gmb-2023-283906

RIS315193
24-07-2021 01-07-2023 Art. 1 en art. 11, vijfde lid

14-07-2021

gmb-2021-244152

RIS309411
01-09-2020 24-07-2021 Nieuwe regeling

14-07-2020

gmb-2020-196417

RIS305417