Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Achtkarspelen houdende regels omtrent de aanpak van woonoverlast (Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast gemeente Achtkarspelen)

Geldend van 29-07-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Achtkarspelen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Achtkarspelen houdende regels omtrent de aanpak van woonoverlast (Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast gemeente Achtkarspelen)
Citeertitel Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast gemeente Achtkarspelen
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 151d van de Gemeentewet
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Achtkarspelen/627905/CVDR627905_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-07-2020 nieuwe regeling

21-07-2020

gmb-2020-195354

Z2020-06549