Subsidieregeling voorschoolse educatie Goeree-Overflakkee

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Goeree-Overflakkee
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Subsidieregeling voorschoolse educatie Goeree-Overflakkee
Citeertitel Subsidieregeling voorschoolse ecucatie Goeree-Overflakkee
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Goeree-Overflakkee/371474/CVDR371474_3.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

wijziging bestaande regeling

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 Bijlage 1, 3 en 4.

26-09-2023

gmb-2023-421599

Z-23-155950
01-01-2023 01-01-2024 art. 5, bijl. 1, 3, 4

27-09-2022

gmb-2022-422154

Z-22-146280/154719
01-01-2022 01-01-2023 art. 1, 5, 6, 15 + bijl. 1, 3, 4

28-09-2021

gmb-2021-344450

Z-21-136134/139957
01-01-2021 01-01-2022 bijlage 1, 3

29-09-2020

gmb-2020-255263

Z-20-126025/124051
01-08-2020 01-01-2021 nieuwe regeling

21-07-2020

gmb-2020-192918

Z-19-112446/114389