Vervallen van artikelen 34 lid 2 en 35 van de beleidsregels bijzondere bijstand Gooise Meren 2019

Geldend van 01-08-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gooise Meren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Vervallen van artikelen 34 lid 2 en 35 van de beleidsregels bijzondere bijstand Gooise Meren 2019
Citeertitel Vervallen van artikelen 34 lid 2 en 35 van de beleidsregels bijzondere bijstand Gooise Meren 2019
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp Maatschappelijke zorg
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2020 Actualisatie

07-07-2020

gmb-2020-191884

Onbekend.