Vervallen van artikelen 34 lid 2 en 35 van de beleidsregels bijzondere bijstand Gooise Meren 2019

Geldend van 01-08-2020 t/m heden

Intitulé

Vervallen van artikelen 34 lid 2 en 35 van de beleidsregels bijzondere bijstand Gooise Meren 2019

Op dinsdag 7 juli heeft het College besloten in te stemmen met het vervallen van artikel 34 lid 2 van de Beleidsregels bijzondere bijstand Gooise Meren 2019 met ingang van de Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van Sociaal Medische Indicatie op 1 augustus 2020.

Op dinsdag 7 juli heeft het College besloten in te stemmen met het vervallen van artikel 35 van de Beleidsregels bijzondere bijstand Gooise Meren 2019 met ingang van de Regeling voorschoolse educatie en peuteropvang Gooise Meren op 1 augustus 2020.

Ondertekening