Regeling van het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de Voorzitter van Waterschap Limburg houdende regels omtrent uitvoering waterschapstaken (Gemeenschappelijke regeling Waterschapsbedrijf Limburg)

Geldend van 15-12-2003 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Limburg
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Regeling van het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de Voorzitter van Waterschap Limburg houdende regels omtrent uitvoering waterschapstaken (Gemeenschappelijke regeling Waterschapsbedrijf Limburg)
Citeertitel Gemeenschappelijk regeling Waterschapsbedrijf Limburg
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeenschappelijke regelingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door het dagelijks bestuur en de voorzitter. Het historisch overzicht is niet compleet. Deze regeling was eerder opgenomen in het regelingenbestand van het voormalige Waterschap Peel en Maasvallei en per abuis voorzien van een einddatum. De regeling is echter nog steeds geldend. De eerste versie van de regeling is bekendgemaakt via de website het Waterschap Peel en Maasvallei op 30 oktober 2003.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-2003 nieuwe regeling

29-10-2003

stcrt-2020-39848

Onbekend.