Uitvoeringsbesluit Parkeren Delft 2020

Geldend van 05-12-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Delft
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Uitvoeringsbesluit Parkeren Delft 2020
Citeertitel Uitvoeringsbesluit Parkeren Delft 2020
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 225 van de Gemeentewet
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Delft/642699/CVDR642699_1.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevast de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-12-2023 artikel 3, 10a, 15, 16, bijlage 1

14-11-2023

gmb-2023-516856

4577147
30-11-2022 05-12-2023 artikel 4

22-11-2022

gmb-2022-528281

Onbekend.
23-11-2022 30-11-2022 artikel 2, 3, 4, 12, bijlage 1

05-07-2022

gmb-2022-518885

Onbekend.
01-07-2021 23-11-2022 artikel 2

15-06-2021

gmb-2021-198891

4577147
01-11-2020 01-07-2021 nieuwe regeling

28-05-2020

gmb-2020-185642

4272406