Uitvoeringsbesluit Verordening Parkeerbelastingen Purmerend 2020

Geldend van 22-09-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Purmerend
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Uitvoeringsbesluit Verordening Parkeerbelastingen Purmerend 2020
Citeertitel Uitvoeringsbesluit Verordening Parkeerbelastingen Purmerend 2020
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp financiën
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 225 van de Gemeentewet
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Purmerend/629996/CVDR629996_6.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-09-2023 artikel 2

06-06-2023

gmb-2023-404982

1577939
17-05-2023 22-09-2023 artikel 2

11-04-2023

gmb-2023-214067

1583300
11-02-2023 17-05-2023 artikel 2

22-11-2023

gmb-2023-60533

Onbekend.
01-01-2022 11-02-2023 Artikel 2, eerste lid onder 2 en vierde lid

09-11-2021

gmb-2021-433784

1557296
01-06-2021 01-01-2022 Rectificatie gemeenteblad - titel

06-04-2021

gmb-2021-155745

1543817
01-06-2021 01-06-2021 artikel 2, lid 1, onder 4 en 5

06-04-2021

gmb-2021-127545

1543817
08-07-2020 01-07-2020 01-06-2021 Nieuwe regeling

30-06-2020

gmb-2020-171949

1509170