Regeling vervallen per 01-01-2023

Instellingsbesluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude houdende regels omtrent de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71

Geldend van 23-06-2020 t/m 31-12-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Leiden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Instellingsbesluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude houdende regels omtrent de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het historisch overzicht van deze regeling is niet compleet. Deze regeling is tevens vastgesteld door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-06-2020 01-01-2020 01-01-2023 nieuwe regeling

09-04-2020

stcrt-2020-33655

Onbekend.
12-02-2016 01-01-2016 23-06-2020 nieuwe regeling

09-07-2015

Staatscourant 2016, 7434

Onbekend.