Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Maassluis houdende regels omtrent individuele inkomenstoeslag (Verordening individuele inkomenstoeslag Maassluis en Vlaardingen 2020)

Geldend van 05-06-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maassluis
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Maassluis houdende regels omtrent individuele inkomenstoeslag (Verordening individuele inkomenstoeslag Maassluis en Vlaardingen 2020)
Citeertitel Verordening individuele inkomenstoeslag Maassluis en Vlaardingen 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 156 van de Gemeentewet
  3. artikel 8, tweede lid, van de Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Maassluis 2015.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-06-2020 nieuwe regeling

07-04-2020

gmb-2020-140161

Onbekend.