Nadere regels subsidie verenigingsaccommodaties buitensport

Geldend van 03-05-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-05-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Alkmaar
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Nadere regels subsidie verenigingsaccommodaties buitensport
Citeertitel Nadere regels subsidie verenigingsaccommodaties buitensport
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Alkmaar/623786/CVDR623786_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-05-2024 01-05-2024 artikel 5

23-04-2024

gmb-2024-192146

Onbekend.
01-12-2022 03-05-2024 artikel 3

24-11-2022

gmb-2022-531209

Onbekend.
01-12-2020 01-12-2022 nieuwe regeling

12-05-2020

gmb-2020-129306

Onbekend.