Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar houdende nadere regels omtrent de subsidie voor speeltuinen

Geldend van 29-05-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 02-05-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Alkmaar
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar houdende nadere regels omtrent de subsidie voor speeltuinen
Citeertitel Nadere regels subsidie Speeltuinen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Alkmaar/623786/CVDR623786_1.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Nadere regels Subsidie Speeltuinwerk.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-05-2020 02-05-2020 nieuwe regeling

12-05-2020

gmb-2020-129300

Onbekend.